4. a klass

TÜDRUKUD: HANNA, JANETE, LISETE, HELENA, LOORA-LEE, KARMEL, SANDRA-LIIS, LAURA, MARIBEL, LAURA, ANNABEL, BRITA SIMONA, NORELLE, LISANDRA

POISID: ALFRED, RON LUCAS, DANIEL, TAAVI, HENRY, MIHKEL, TANEL, KRISTJAN, MARTEN

Sunday, September 11, 2016

16.sept.2016 POKUMAALE

2A klassi KIK-i rahastatud õppekäik toimub 16.septembril Pokumaal Urvastes. Väljasõit on kell 9.00 kooli juurest, tagasi jõuab umbes kella 14.00 paiku. 
Programmi kirjeldus ja soovitused: Õppeprogramm ÕUESÕPPEMÄNGUD TALUMAASTIKUL
Sihtgrupp (kooliastmed): 1. kooliaste, lasteaia vanemad rühmad
Grupi suurus: kuni 25 last ja 2 saatjat (suuremate gruppide puhul võimalik läbi viia 2 paralleelset programmi)
Seos õppekavaga: Toetab riikliku õppekava loodus- ja sotsiaalainete valdkonda: loodushoid, kodumaa tundmine, õpihuvi, koostöö, vaatlus- ja võrdlusoskus. Inimese meeled ja avastamine. Asjad ja materjalid. Aastaajad: Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja seened erinevatel aastaaegadel. Minu kodukoht Eestis: Kodukoha loodus, taluaed, taimed ja loomad. Organismid ja elupaigad: Maismaataimed ja -loomad. Inimene: Inimese seosed loodusega erinevates elupaikades. Ilmastikunähtused: Soe ja külm ilm. Organismide rühmad ja kooselu: Taimed. Loomad. Rütmika ja liikumine: Sportlikud meeskonnamängud. 
Õpitulemus: erinevate meelte kasutamisoskus, mõõtmised maastikul, seoste leidmine, meeskonnatöö arendamine.
Programmi toimumise koht: Pokumaa Hauka ja Padasoomäe talukoht, soovi korral ka Pokukoda.
Millal õppeprogrammi ellu viiakse (kas aastaringselt või mingil kindlal aastaajal): aprill-mai, september-oktoober
Programmi kestus: 3 tundi
Tegevuste kirjeldus: 1. Alustame Hauka talukoha õueõppe- ja mängurajalt, kus läbime tunni aja jooksul erinevaid tegevuspunkte Sirje ja Georg Aheri loodud infotahvlitega rajal. Abivahenditeks on luubid, mõõdupaelad, värvikaart, pall, värvipliiatsid, peeglid jne. Pikkus 1,5 tundi. 2. Metsamatk mööda taimeõpperada Padasoomäe tallu (ca 500 m), kus teeme tutvust talukultuuriga - õpime tundma taluhooneid, koduloomi ja taluõue taimi. Saab süüa kaasavõetud teemoona, juua lõkkel keedetud taimeteed ja pulga otsas saiakesi küpsetada. 1-1,5 tundi 3. Soovi korral kiire ringkäik Pokukojas 0,5 tundi
Kasutatavad õppemeetodid: vaatlused, osalusõpe, praktilised tegevused, loovtegevused
Soovitused programmist osavõtjale: Veekindlad jalanõud (rajad on ka rohu sees) ja ilmaoludele vastav riietus. 

No comments:

Post a Comment